İdrar Kaçırma-İnkontinans

Kadınlar için önemli bir sağlık sorunu olan idrar kaçırma her beş kadından birinin derdi.

Oysa kadının iş, sosyal ve özel yaşantısında ciddi sorunlara yol açan idrar kaçırmanın tedavisi, modern tıp yöntemleri yanı sıra basit egzersiz ve eğitimlerle mümkün olabiliyor.

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA

İdrar kaçırma, mesane kontrolünün kaybolarak idrarın istem dışı damlalar halinde veya daha yoğun olarak kaçmasıdır.

Kadınlarda herhangi bir yaşta başlayabildiği gibi, gebelik ya da doğum veya menopoz sonrası da başlayabilir.

İdrar kaçırma, tedavi edilebilen bir durumdur. Kontrol altına alınabilir ya da tamamen düzeltilir.

İdrar Kaçırma Şekilleri Stres Tipi İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma; öksürme, hapşırma, gülme, koşma, eğilip kalkma, yerden bir şey alma, egzersiz yapma gibi karın içi basıncını arttıran durumlarda oluşmaktadır.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma

Artmış mesane aktivitesi de denilen bu durumda kadınlar acil idrara gitme hissi duymakta ve tuvalete yetişemeyip idrar kaçırmaktadırlar. Çay, kahve, kola gibi bazı içeceklerin içilmesi, soğuk ortam, ellerini yıkama hatta su sesi bile acil idrar hissinin oluşmasına yol açmaktadır. Sık sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, az az idrar yapma da beraber görülebilir.

Taşma Tipi İdrar Kaçırma

Taşırma idrar kaçırması da denilen bu durumda idrar torbası tam boşalmamakta, giderek içindeki idrar miktarı artmaktadır. Bir süre sonra mesane içindeki idrar taşarak damlalar halinde kaçmaktadır. Bu kişilerde gece sık sık idrara kalkma, idrarı az az, damlalar halinde veya zorlanarak yapma da görülür.

Karışık Tip İdrar Kaçırma

Yukarıda anlatılan idrar kaçırma tiplerinin hepsi veya en az ikisi bir arada görülür.

Sorunu Teşhis Etme

Farklı idrar kaçırma çeşitleri olduğundan doğru teşhisi koyabilmek, doğru tedaviyi

başlatabilmek açısından çok önemlidir.

Tıbbi hikâye ve idrar cetveli

Fizik muayene

İdrar Tahlili ve idrar kültürü

Ürodinamik inceleme Hastanın hangi tip tedaviden yarar görebileceğini belirten en kesin tanı yöntemidir.

Sistoskopi

Tedavi

En iyi tedavi idrar kaçırmanın tipinin belli olmasına bağlıdır.

Şikâyetlerin sıklığı, şiddeti ve süresi, hastanın yaşı ve diğer hastalıkları da tedaviyi etkileyen faktörlerdir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Sigarayı bırakmak, kilo vermek, kafeinli içecekleri ve alkolü azaltmak, bazı besinlerden uzak durmak gibi.

Kegel Egzersizleri

Pelvik taban kaslarını kuvvetlendiren bu egzersizlerle mesane boynu ve üretra daha iyi korunarak idrar kontrolü sağlanır.

Periodik Zamanlarda İdrar Yapma

Mesane Eğitimi

Biofeedback

Elektrikli Uyarma

Temiz Aralıklı Kateterizasyon

İlaç Tedavisi

Bütün bu ilaçların etkileri kişiden kişiye değiştiği gibi doz ayarlanması gerekmektedir.

Ayrıca kullanan hastalarda farklı yan etkiler oluşabildiği için bu ilaçları doktor kontrolünde kullanmak ve etkilerinin görülebilmesi için sabırlı olmak gerekmektedir.

Peserler ve Mesane Boynu Protezleri Islanmayı Emen Ürünler