İkili Test

Son 10 yılda geliştirilmiş, özellikle son yıllarda hassasiyeti çok sayıda çalışma ile doğrulandığı için kullanımı yaygınlaşmıştır. 11-14.haftada yapılır. Anne yaşı, bebeğin büyüklüğü, ultrasonografi ile ölçülen ense saydamlığı(NT) ve anne kanında ölçülen iki hormon sonucu bir bilgisayar programında değerlendirilir. 1/280’den yüksek riski olanlara(Test pozitif) amniosentez yaparak Down Sendromluların %85-90’ının yakalamak mümkündür.