Gebelik testi

Transfer gününüze göre transferi takip eden 10 ile 12. günde kanda gebelik testi yaptırmanız istenmektedir. Hastaların transferi takip eden dönemde adet görmeleri halinde bile bu testin yapılması önerilmektedir. Çünkü vajinal kanama gebelik olmadığı anlamına gelmemektedir. Gebelik testinin şüpheli çıktığı durumlarda ilkini takip eden 2. günde testin tekrarlanması istenecektir. Gebelik tespit edilen hastaların, 10 gün sonra gebelik kesesinin görüntülenmesi için merkezimize gelmesi gerekmektedir. Kese görülen hastaların 10 gün sonra kalp atışının tespiti için tekrar gelmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kalp atışı görülünceye kadar gebelik klinik açıdan oluşmamış kabul edildiğinden hastaların bu dönemdeki takipleri önemlidir. Doktor tarafından uyarılmadan, verilen tedaviler kesilmemelidir.

Gebelik kesesi

b HCG hormonun yükselişi ile ultrason muayenesi de yapılır ve gebelik kesesinin ortaya çıkışı beklenir. Gebelik kesesinin büyümesi ve içinde fetusun (bebek taslağı) oluşması ve bunun ultrasonda görülmesi gerekir. Gebelik kesesi içerisinde fetus bazen gelişmez ve fetus olmadığından kese ya kendisi geriler ya da müdahale ile boşaltılması gerekir. Bu gebeliklere anembriyonik gebelik denir.

Bebek kalp atımı

Ultrason takipleri sırasında, yaklaşık gebeliğin 7-8. haftalarında ilk kez bebek kalp atımları görülmeye başlar.

Gebeliğin sonucu ve takibi

Bebek kalp atımları görüldükten sonra gebelik takibi normal yollarla gebe kalmış bir kadın gibidir.

Biyokimyasal gebelik

Bu hormonun beklendiğinden az artması ya da belli bir değere kadar arttıktan sonra düşmesi ve adet kanamasının başlaması “biyokimyasal gebelik” olarak adlandırılır.

Çoğul gebelik

Tüp bebek ve mikroenjeksiyon tedavilerinde çoğul gebelik oranı verilen embriyo sayısına göre değişmek üzere % 25 civarıdır. Bunların çoğunluğu ikiz olup, az miktarda üçüz ve nadiren dördüz olabilmektedir. ‚oğul gebelik riskinin azaltılması için az sayıda (1-2) embriyo transferi yapmak gerekir. Ancak bu da gebelik şansını azaltmaktadır.

Anomali riski

Oluşan gebeliklerdeki anomali sıklığı normal yollardan hamile kalan kadınlardaki anomali riski ile aynıdır. Ancak anomali riski çoğul gebeliklerde artmaktadır.

Amniosentez

Tüp bebek ile gebe kalan kadının her ay gebelik takibi yapılırken eğer ultrason muayeneleri sırasında gerekli görülürse amniosentez yapılması istenir. Amniosentez, rahimde bulunan bebeğin etrafındaki amnion sıvısından özel bir iğne yardımı ile bir miktar alınması ve bu sıvıdaki hücrelerin genetik olarak incelenmesidir. Amniosentez yapılması, eğer bebekte ultrason muayenesi ile bir anomali olduğu düşünülüyorsa ya da üçlü test denilen kan testlerinde genetik anomali oranı yüksek çıkmış ise yapılır. Çünkü amniosentez ile bebek hakkında kesin tanı konmuş olur ve çiftin çocukları hakkında doğru bilgiye ulaşması sağlanır.

Bütün bu bilgiler ışığında, gebelikler uzun süreli tedavi sonucu elde edildiğinden ve çoğul gebelik oranı yüksek olduğundan, uzmanlaşmış bir ekip tarafından daha yakından takip edilmelidir.

İlaçsız tüp bebek (In vitro matürasyon)

Son yıllarda dünya literatürüne yeni girmeye başlayan bu yöntem, hiç hormon verilmeden erken dönemde toplanan yumurtaların laboratuvar koşullarında olgunlaştırılması ve mikroenjeksiyon işlemine hazırlanması anlamına gelmektedir. Türkiye’ de ilk kez merkezimiz tarafından başarıyla uygulanan yöntem yalnızca hormon preparatlarının kullanılmasının sakıncalı olabileceği kadınlarda uygulanmaktadır.

Sağlıklı ve mutlu günler dilerken diyoruz ki;
“Hayat bizimle başlar”