Maksillofasiyal

Bütün gömük 20 yaş dişleri çekilmelidir diye bir kural yoktur. Gömük 20 yaş dişleri etraflarındaki dokulara zarar vermedikçe veya yer darlığı yaratmadıkça ağızda bırakılabilir.